előző oldal
Madarassy István
Madarassy signo

Ars poetica

ÚGY GONDOLOM,
CSAK AKKOR VÁLIK A KÉP KÉPPÉ,
A SZOBOR SZOBORRÁ,
A SZOBORKÉP SZOBORKÉPPÉ,
HA A TŰZ ÉS A LÁNG ÁLTAL
A LELKET IS SIKERÜLT
BELÉJÜK OLVASZTANOM.

Madarassy István

következő oldal
előző oldal
Madarassy István
Madarassy signo

Ajánlás (1/2)

Alkotásainak nagy palettáján művészi vízióinak gazdagsága bontakozik ki: ötvösművészeti munkák, restaurációs és rekonstrukciós munkák (Szent István Bazilika, a Pesti Vígadó belső tere, a tatabányai Turul, a Triga-szoborcsoport a Néprajzi Múzeum épületén; kisplasztika, monumentális és köztéri szobrok; tuzfestésu vörösréz lemez képek; belső építészeti munkák; szobrok, grafikák a biblikus múltról (Noé bárkája, a négy Evangélista); nemzeti és európai történelmi – irodalmi nagyságokról; színpadképek (Nabucco – Kolozsvár); filmek berendezési tárgyai; érmek széles skálája.

Dávid Katalin a Tihanyi Bencés Apátságban bemutatott kiállításon mondta, hogy Madarassy István térplasztikái és domborművei az egyetemes művelődés jelképeit művészi kifejezésben fogalmazzák meg.

A reneszánsz ember – az alkotások, a kezek és tekintetek szuggesztív erejével a művész hit- és élményvilágából – azzal lép elénk, hogy benne harmonikus egységben jelenik meg az ember és az Ég, a szakralitás és világi értékek egysége, a bibliai és az antikvitás, a történeti, az európai és a nemzeti létérdekek üzenete.

A Noé bárkáján vagy a négy Evangélistán, különösen Szent Lukácson jól látható, hogy a művész kezét, ahogy ő írja, „felülről” vezérelték. Ezért van annyi szeretet, segíteni akaró mozdulat az orvosok és a festők védőszentjének szobrán.

A Noé bárkájában, a biblikus üzenet csodálatos megfogalmazású szobrában, Kő András szinte megrendülve úgy látta, hogy – amit a művész mondani akart –, mi is merengjünk el életről és halálról, menekülésről és szabadságról; egy olyan világban, amikor a civilizáció áldásai már eluzik az Isten ítéletétől való félelmet; pedig jelenvalóvá kell tenni, hogy védjük és vigyük tovább emberi – isteni értékeinket.

következő oldal
előző oldal
Madarassy István
Madarassy signo

Ajánlás (2/2)

Szent István és Gizella szobraiban a művész különösen meggyőző sugallatot fogalmazott meg: védjük a nemzet, Európa és a hit egységét, mert ez megtart bennünket. Gyurkovics Tibor a szobor tárlat bemutatásán javasolta a művésznek és a köztársasági elnöknek: zarándokoljanak el Rómába, hogy ezzel a szoborral méltó módon megköszönjük, amit Róma ezer évvel ezelőtt Magyarország európai integrációjáért, befogadásáért tett. A zarándokút a millennium évében megtörtént. II. János Pál pápának és a zarándokoknak láthatóan nagy élményt jelentett a szobor átadása a szívélyes pápai fogadáson.

Íme, beszédes példája ez annak, hogy Madarassy Istvánnak az európai, a keresztény és a nemzeti identitást egybefoglaló ars poeticájából milyen hétköznapi csodák születtek. Pedig – ahogy Gyurkovics Tibor fogalmazott – a művész számára az alkotás igazában csak ürügy; ürügy, hogy az alkotás kegyelmi pillanataiban meghallja az Úr szavát, és a művész elmondja nekünk, miként találjunk rá az "isteni létre", amit abból éppen felfogunk, és amitől boldogok lehetünk.

Ha elmélyedünk az alkotásoknak a könyvben látható képi anyagában, akkor valamennyi boldogsághoz bizonnyal már így is hozzá juthatunk. Ilyen boldogító sugallatot adott tovább a pápai házasságkötő terem életfájában is. Mert az életfa az ember örök reményének szimbóluma is, amely az emberlét mély gyökereiből sarjad, erős fává lesz, viszi, és az égbe tárja a föld éltető erejét.

De az életöröm reneszánsz üzenetét hordozzák a Bacchusok is, meg a bornak szánt szőlő színig rakott puttonya. Szereti és festi a színeket. A színek öröme teszi különös esztétikai élménnyé a tűzecsettel festett rézlemez képek soha nem látott színjátékait, természetképeit.

Az Ararát-sziklája felett úszó bárka népét vigasztaló hét színű szivárvány is része az ember drámájában az éltető reménynek. Mintha az eget tartaná, amely fölött az Úr dönt éppen, hogy jó irányt vegyen az ember hajója.

Mádl Ferenc, professor emeritus

következő oldal
előző oldal
Madarassy István
Madarassy signo
Szobrok

Szobrok

A szobor több oldalról tapintható, körbehatárolt tér - test.

Szobraim - kicsi vagy nagy - nem a hagyományos módon agyagból mintázva, gipszbe illetve bronzba öntve készülnek, hanem vörösrézlemezből hajlítva, "összevarrva" - azaz hegesztve. Vonatkozik ez a szobor fejére és kezeire is, mint a mondanivaló fontos kifejezőire.

Az alkotások megtekintéséhez kattintson a képre.

következő oldal
előző oldal
Madarassy István
Madarassy signo
Szoborképek

Szoborképek

A "szoborkép" a síkból a térbe nyúló háromdimenziós fél tér - test.

Szoborképeim keretbe foglalt szobrok, melyek kinéznek vagy kinyúlnak a síkból annyira, amennyire a mondanivaló fokozott érvényre juttatásához szükséges.

Az alkotások megtekintéséhez kattintson a képre.

következő oldal
előző oldal
Madarassy István
Madarassy signo
Lemezképek

Lemezképek

A "lemezkép" a hő által folyékonnyá olvasztott, borzolt, lemez felület.

A domborított lemez felületen megjelenik a külön ráhegesztett, a lemez szélein túlnyúló plasztika is, a tér kitágítás céljából, azért, hogy a mondanivaló felfokozva
jusson érvényre.

A lemezképeknél új műfajt teremtettem: a "tűz ecsettel festést", a szivárvány összes színeivel.

Az alkotások megtekintéséhez kattintson a képre.

következő oldal
előző oldal
Madarassy István
Madarassy signo

Tartalomjegyzék

Madarassy
Ars poetica
Ajánlás (1/2)
Ajánlás (2/2)
Szobrok
Szoborképek
Lemezképek
Tartalomjegyzék
Kapcsolat

következő oldal
előző oldal
Madarassy István
Madarassy signo

Kapcsolat

+36 1 319 6419, +36 20 942 9502

istvan.madarassy@gmail.com

következő oldal